Casus: Klussenbedrijf

Situatieschets

Deze ondernemer is een zelfstandige zonder personeel (zzp-er) die werkzaam is in de bouwsector, hij richt zich op de particuliere markt en op (onder-)aannemers. Door een terugval in de opdrachten in de bouwsector, kan de ondernemer tijdelijk onvoldoende omzet genereren om in de kosten van het bestaan te kunnen voorzien.

Vraagstelling – opdracht

De ondernemer heeft zich bij Interon gemeld om te bespreken wat de mogelijkheden zijn voor ondersteuning in het levensonderhoud. Interon heeft de ondernemer uitgenodigd voor een afspraak. Tijdens deze afspraak is het probleem, de aanleiding van het probleem en de inkomenssituatie van de ondernemer besproken. Tevens is aandacht besteed aan de schuldpositie en de mogelijkheden die de gemeente biedt. De ondernemer is verzocht om de jaarcijfers van de afgelopen boekjaren mee te nemen. Uit de jaarcijfers blijkt dat er een behoefte is aan een aanvullend kapitaal om urgente betalingsverplichtingen aan o.a. de belastingdienst te kunnen voldoen.

Aanpak Interon

Nadat vastgesteld is dat de onderneming behoort tot de doelgroep van het Bbz, heeft de ondernemer Bbz-aanvraagformulieren ontvangen. Twee weken later heeft Interon de ingevulde aanvraagformulieren terug ontvangen en heeft de ondernemer de noodzakelijke dossierstukken ingeleverd (onder andere de jaarcijfers van de afgelopen jaren, afschriften van bankrekeningen en documenten over de schulden). De aanvraag is vervolgens door Interon ingenomen en daarna door Interon getoetst op rechtmatigheid. Een voorwaarde om voor Bbz in aanmerking te kunnen komen is dat de onderneming levensvatbaar is. Om dit vast te stellen heeft Interon een opdracht verstrekt aan een onafhankelijk onderzoeksbureau dat op basis van het Bbz-aanvraagdossier, een persoonlijk gesprek en marktonderzoek de levensvatbaarheid van de onderneming heeft vastgesteld. Uit het onderzoek bleek dat de onderneming na ondersteuning vanuit het Bbz levensvatbaar is.

Resultaat

Interon heeft het advies van het onderzoeksbureau overgenomen en heeft vervolgens het besluit voor de gemeente voorbereid om Bbz-bedrijfskapitaal aan de ondernemer toe te kennen. Hiermee heeft de ondernemer zijn schulden kunnen voldoen, tevens kan een gedeelte van het bedrijfskapitaal ingezet worden om een professionele website te laten bouwen waardoor de onderneming verder kan groeien.

Contact gegevens

Adres
Beertsterstraat 42
9671 BL Winschoten

Telefoon Fax
0598-635043 0598-630512
E-mailadres Sociale media
info@interonbv.nl LinkedIN / Facebook