Gemeenten

Waarom een organisatie als Interon

Sociale diensten van gemeenten zijn belast met het uitvoeren van het Bbz 2004 en de Ioaz. Deze regelingen zijn zodanig specifiek dat de uitvoering hiervan relatief veel aandacht en energie kost. Door het Bbz 2004 en de Ioaz uit te besteden aan een gespecialiseerde organisatie, kunnen deze regelingen toch op een effectieve en efficiënte manier worden uitgevoerd. Interon houdt zich bezig met de voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden van het Bbz 2004 en de Ioaz. Het uiteindelijke besluit wordt altijd genomen door het (gemandateerde) college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente.

Wat doet Interon

Interon verzorgt de volgende werkzaamheden voor gemeenten in het kader van het Bbz:
  • voorlichting over de mogelijkheden van het Bbz aan startende en gevestigde ondernemers, maar ook aan gemeenten en derden zoals ondernemersverenigingen, accountants;
  • inname, behandelen en afhandelen van aanvragen voor het Bbz;
  • rapportages en concept besluiten samenstellen voor gemeenten;
  • definitieve vaststellingen (artikel 12 van het Bbz 2004) en;
  • onderzoek naar rentekwijtschelding (artikel 21 lid 2 van het Bbz 2004).


Definitieve vaststelling van het inkomen

Na afloop van het boekjaar dient het inkomen van de ondernemer defintief te worden vastgesteld. Hier gaat veel tijd mee gepaard. Voor de ondernemers is het voordelig dat de definitieve vaststelling tijdig gebeurd. Wanneer het inkomen definitief wordt vastgesteld en een gedeelte in 'om niet' wordt verstrekt, wordt dit door de Belastingdienst gezien als inkomen. Indien de definitieve vaststelling wordt doorgeschoven naar een volgend boekjaar, dan wordt de ondernemer geconfronteerd met twee inkomens in een boekjaar. Dit kan leiden tot terugvordering van de toeslagen (huursubsidie, zorgtoeslag, etc.) en een hogere belastingafdracht.

U kunt de werkzaamheden voor de definitieve vaststelling uitbesteden aan Interon. Interon verzorgt voor uw gemeente de berekening, interne rapportage en beschikking op basis van stuksprijzen. Neem contact op met Interon via telefoonnummer 0598 - 635 043 of t.vd.wal@interonbv.nl voor meer informatie over de mogelijkheden.


Waar is Interon gevestigd

Interon BV is gevestigd in het Ondernemingshuis te Veendam (Pieter Sneeuwplein 12). Afhankelijk van de situatie kunnen de medewerkers van Interon ook afspraken maken met geïnteresseerden op locaties of bij gemeenten.

Werkwijze Interon

De casemanagers van Interon BV zijn enerzijds gespecialiseerd in het Bbz 2004 en de IOAZ en hebben anderzijds aantoonbare affiniteit met het thema ondernemerschap. Hierdoor zijn zij uitstekende gesprekspartners voor zowel de (startende) ondernemer als ook de medewerkers van de gemeente. Het opleidingsniveau van de casemanagers is HBO/WO in een bedrijfskundige/ bedrijfseconomische richting
Interon werkt op basis van productprijzen, hierdoor zijn de kosten voor gemeentes transparant en werkt kostenreducerend. 

Doordat de Bbz-regeling wordt uitgevoerd door een externe partij, zal dit de drempel om gebruik te maken van de regeling bij ondernemers verlagen.
Vraag vrijblijvend een informatief gesprek of  een offerte aan via info@interonbv.nl of via telefoonnummer 0598 – 635 043.

Contact gegevens

Adres
Beertsterstraat 42
9671 BL Winschoten

Telefoon Fax
0598-635043 0598-630512
E-mailadres Sociale media
info@interonbv.nl LinkedIN / Facebook