Gevestigde zelfstandige met tijdelijke financiële problemen

Gevestigde zelfstandigen die tijdelijk in de financiële problemen zijn geraakt, maar nog wel een levensvatbaar bedrijf hebben en aangewezen zijn op de inkomsten uit het bedrijf kunnen in aanmerking komen voor:

Zelfstandige die zijn/haar bedrijf wil beëindigen

Zelfstandigen die een niet (meer) levensvatbaar bedrijf willen beëindigen kunnen in aanmerking komen voor:

Oudere zelfstandige

Zelfstandigen van 55 jaar en ouder die minstens 10 jaar een eigen bedrijf uitoefenen en die een inkomen hebben dat duurzaam lager is dan het sociaal minimum kunnen in aanmerking komen voor:

Wet Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikt gewezen zelfstandigen (Ioaz)

Zelfstandigen van 55 jaar of ouder die drie jaar een eigen bedrijf hebben en daarvoor 7 jaar in loondienst hebben gewerkt of een eigen bedrijf hebben gehad en het bedrijf willen beëindigen komen in aanmerking voor:

Contact gegevens

Adres
Beertsterstraat 42
9671 BL Winschoten

Telefoon Fax
0598-635043 0598-630512
E-mailadres Sociale media
info@interonbv.nl LinkedIN / Facebook