Over Interon

Wat is Interon

Interon is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van ambtelijke werkzaamheden met betrekking tot het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004) en de Wet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikt gewezen Zelfstandigen (Ioaz). Hiermee is Interon op het gebied van het Bbz 2004 en de Ioaz de intermediair tussen ondernemer en gemeente. Interon voert de Bbz-regeling uit voor de gemeente Veendam en de gemeente Pekela. Interon geeft voorlichting aan (startende) zelfstandigen, neemt de Bbz-aanvraag in behandeling en adviseert de gemeente met betrekking tot de Bbz-wetgeving.
De casemanagers van Interon BV zijn enerzijds gespecialiseerd in het Bbz 2004 en de IOAZ en hebben anderzijds aantoonbare affiniteit met het thema ondernemerschap. Hierdoor zijn zij uitstekende gesprekspartners voor zowel de (startende) ondernemer als ook de medewerkers van de gemeente. Het opleidingsniveau van de casemanagers is HBO/WO in een bedrijfskundige/bedrijfseconomische richting.

Wat is Bbz 2004

Het Bbz 2004 is een landelijke regeling die door elke afzonderlijke gemeente wordt uitgevoerd. Het Bbz 2004 (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) biedt startende en bestaande ondernemers de mogelijkheid tot het verkrijgen van een lening en/of een periodieke uitkering voor het levensonderhoud. Het bedrijfskapitaal betreft een rentedragende lening met een maximale aflossingstermijn van 10 jaar. In het Bbz 2004 zijn verschillende doelgroepen met bijbehorende mogelijkheden te vinden, kijk verder op de site om te bepalen binnen welke doelgroep u valt.

Voor wie

Interon voert de Bbz-regeling uit voor de gemeente Veendam en de gemeente Pekela. Inwoners van deze gemeente kunnen vrijblijvend zelf of via de consulent van de gemeente een afspraak inplannen via info@interonbv.nl of 0598 – 635 043, hier zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Contact gegevens

Adres
Beertsterstraat 42
9671 BL Winschoten

Telefoon Fax
0598-635043 0598-630512
E-mailadres Sociale media
info@interonbv.nl LinkedIN / Facebook