Wat is Bbz 2004

Het Bbz 2004 is een landelijke regeling die door elke afzonderlijke gemeente wordt uitgevoerd. Het Bbz 2004 (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) biedt startende en bestaande ondernemers de mogelijkheid tot het verkrijgen van een lening en/of een periodieke uitkering voor het levensonderhoud. Het bedrijfskapitaal betreft een rentedragende lening met een maximale aflossingstermijn van 10 jaar. In het Bbz 2004 zijn verschillende doelgroepen met bijbehorende mogelijkheden te vinden, kijk verder op de site om te bepalen binnen welke doelgroep u valt.

Contact gegevens

Adres
Beertsterstraat 42
9671 BL Winschoten

Telefoon Fax
0598-635043 0598-630512
E-mailadres Sociale media
info@interonbv.nl LinkedIN / Facebook