Startende ondernemer

Het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz 2004) biedt startende ondernemers mogelijkheden om vanuit een (dreigende) werkloosheidssituatie een bedrijf te starten, met als uiteindelijk doel in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. De startende ondernemer kan worden ondersteund met:

Contact gegevens

Adres
Beertsterstraat 42
9671 BL Winschoten

Telefoon Fax
0598-635043 0598-630512
E-mailadres Sociale media
info@interonbv.nl LinkedIN / Facebook