Veelgestelde vragen

Ik sta geregistreerd bij het BKR, heeft dit gevolgen voor een Bbz-aanvraag?
Schulden staan een aanvraag voor het Bbz niet in de weg, echter moet uit het onderzoek naar de levensvatbaarheid blijken dat er voldoende inkomsten worden gerealiseerd om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.
Moet ik 13 weken wachten op antwoord op mijn aanvraag?
Het Bbz 2004 kent een maximale beslistermijn van 13 weken. Indien alle benodigde informatie snel beschikbaar is, zal het besluit genomen kunnen worden. Doorgaans duurt een Bbz-aanvraag 6-8 weken. U kunt hier zelf aan bijdragen door snel en compleet de benodigde informatie aan te leveren.
Mijn onderneming is als niet levensvatbaar beoordeeld, wat nu?
Als blijkt uit onderzoek dat uw onderneming niet levensvatbaar is zal de medewerker van Interon u verzoeken om het onderzoeksrapport grondig door te nemen of er geen fouten en/of onwaarheden zijn opgenomen in het onderzoeksrapport. Indien dit het geval is zal Interon om verheldering vragen bij het onderzoeksbureau. Indien het onderzoekrapport juist is, bestaat er de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen bij de bezwarencommissie van uw gemeente.
Ik heb een consumptief krediet wat erg veel rentelasten met zich mee brengt, kan het Bbz dit krediet overnemen?
Indien er voldaan kan worden aan de aflossingsverplichtingen wordt het gezien als een voorliggende voorziening en is het niet mogelijk om het mee te financieren middels het Bbz 2004. Indien er niet langer voldaan kan worden aan de aflossingsverplichtingen is financiering van het Bbz 2004 mogelijk.

Contact gegevens

Adres
Beertsterstraat 42
9671 BL Winschoten

Telefoon Fax
0598-635043 0598-630512
E-mailadres Sociale media
info@interonbv.nl LinkedIN / Facebook